9

نتیجه

دسته بندی

کسب‌ و‌ کار

چگونه سازمان‌های ما در دنیای یاوه‌گویان غرق می‌شوند؟! سازمان‌های ما مملو از سخنان پوچ و بی‌محتوا شده‌اند. ما به‌طور مستمر در حال حرکت به سمت «تحویل دادن‌ها» و یا تعادل در «روند کشف حقیقت» در میان «بهترین روش‌هاییم». اهمیت مهارت در مکالمات مدیریتی بیشتر از دست‌یابی به نتایج بلندمدت شده است. آندره اسپایسر در کتاب «چرندیات مدیریتی» به ما یادآوری می‌کند که این چرندیات مدیریتی و یاوه‌گویی‌های سازمانی چیستند. این کتاب به چگونگی تبدیل سازمان‌ها به ماشین‌های عظیم تولید، پخش و مصرف اصطلاحات یاوه و چرند می‌پردازد. نویسنده کتاب، می‌گوید: بیش از دو دهه کار با سازمان‌های بزرگ به من نشان داد نوعی زبان یاوه‌گویی مدیریتی وجود دارد که در همه‌جا حاضراست: مدارس، بانک‌ها، شرکت‌ها، سیاسیون، مشاوران و رسانه‌ها. این زبان که نام «چرندیات» را بر آن گذاشته‌ام برای آن است که سازمان‌ها بدون آنکه کاری کنند، نشان دهند که مشغول کاری هستند. این چرندیات مدیریتی برای مدیران اعتبار و برای کارکنان شغل می‌تراشد، ولی باعث می‌شود که شفافیت گفتار از میان برود و سازمان از مسیر اصلی خود دور شود. این کتاب بیانی رسا و شیوا درباره ادبیات خاصی است که در سازمان‌های ما رواج پیداکرده، یعنی «چرندیات مدیریتی». زبانی که خاص مدیران است و هدف آن اعتبار بخشیدن به آنها و درواقع تهی کردن سازمان‌ها از معنای واقعی است. نویسنده می‌گوید که بسیاری از سازمان‌ها بر اساس چرندیات، فعال هستند. آنها خود این گفتار را خلق، منتشر و مصرف می‌کنند. گاهی جواب می‌دهد چون برای کارمندان کار می‌تراشد. به آ‌نها کمک می‌کند تا توجه‌ها را به خود جلب کرده و یا برای خود اعتبار دست‌وپا کنند، اما سازمان را قبضه کرده و شفافیت گفتار را از میان می‌برد. یاوه‌های سازمانی هم مسموم‌کننده هستند و هم تهییج کننده. در بخشی از این کتاب می‌بینیم که چگونه با استفاده از همین مزخرفات، کارها پیش می‌رود. در این کتاب بی‌معناترین بیانیه‌‌های مأموریت و احمقانه‌ترین ایمیل‌های سازمانی را بررسی می‌کنیم و می‌خوانیم که چگونه یاوه‌ها در حال از بین بردن سازمان‌های ما هستند.