3

نتیجه

دسته بندی

خلاقیت

اگر هرگز خطر نکنی، هرگز پیروز نخواهی شد

افسران آمریکایی در طول جنگ جهانی دوم ، این کتاب را مطالعه می‌کردند. ژاپنی‌ها برای دهه‌های متوالی به خواندن و آموزش دقیق آن پرداخته‌اند و گفته می‌شود که افسران چینی در قرن بیستم آن را از حفظ می‌دانستند. اما امروز این کتاب به دست‌مایه مدیران بدل‌شده و یکی از پرفروش‌ترین کتاب در زمینه مدیریت و کسب‌وکار است.
این مشخصات کتاب هنر رزم است که سان تزو بیش از دو هزار و پانصد سال پیش آن را در چین نوشته است. در نگاه اول، این کتاب که از نام آن هم برمی‌آید، کتابی برای استراتژی‌های نظامی و جنگی است. در این کتاب کوچک، به‌طور خلاصه تاکتیک‌ها و تکنیک‌های نبرد توضیح داده می‌شود.

ولی در سال‌های اخیر، آموزه‌های این کتاب وارد دنیای مدیریت شده و به‌سرعت نیز فراگیر شد تا جاییکه ال ریس و جک تروت، دو تن از بزرگان بازاریابی جهان، کتابی را تحت عنوان جنگ بازاریابی منتشر نمودند. آنان در کتاب‌شان با اشاره به گفته‌های تزو دستورالعمل‌هایی را برای مدیران بازاریابی پیشنهاد دادند.

در کتاب هنر رزم اشاره می‌شود که ضمن اینکه داشتن استراتژی مناسب، باید به تاکتیک نتیجه‌بخش، قابلیت مانور، ارتباطات قوی، کنترل رفتار سربازان، به‌کارگیری افسران آموزش‌دیده، داشتن ارتش قوی و منسجم و بالاخره اجرای به‌موقع تنبیه‌ها و تشویق‌ها نیز توجه داشت تا به نتیجه مطلوب رسید.

از نظر سان تزو، جنگ یک رقابت چند سطحی و چند بعدی است که عملیات نظامی و جنگ واقعی فقط یک بخش مهم از آن است، ولی تنها بخش آن نیست و جنگ را وسیع‌تر از میدان کارزار می‌دانست. وی معتقد است که در حین درگیری؛ ابعاد سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی و روحی حذف نخواهند شد و در واقع او در خصوص تمرکز بیش از حد بر بعد نظامی نبردها هشدار می‌دهد.

کتاب هنر رزم همچنان در بسیاری از مدارس کسب‌وکار در جهان به‌عنوان یکی از متون مرجع مورد بحث قرار می‌گیرد.