همکاری

انتشارات سايبان جهت توسعه فرهنگ کتابخوانی و اهدای کتاب به عنوان هديه‌ای ارزشمند، همکاری گسترده‌ای را با سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های مختلف دارد. اين همکاری از حضور به عنوان حامي کتاب تا سفارش عناوين خاص جهت تأليف و ترجمه است. کارشناسان نشر سايبان آماده پاسخگويی و ارائه اطلاعات تکميلی در این زمینه هستند.