چه منافعی دارد؟

ماندگار شدن نام شرکت با حمایت مادی و معنوی از انتشار کتاب
اهدای هدیه‌ای ارزشمند به مخاطبان و مشتریان در فرصت‌های مختلف
امکان توسعه کسب‌وکار در حوزه‌های مورد نظر از طریق انتشار کتاب‌های خاص یا تخصصی
ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت و قرارگرفتن در کنار شرکت‌های صاحب‌نام در این زمینه
در اختیارگرفتن جایگاهی ماندگار در ذهن مخاطب، چراکه عمر یک کتاب پایان ناپذیر است.
توزیع کتاب در کتاب‌فروشی‌ها با لوگوی حامی که به معنای تبلیغی گسترده و سراسری است.