چه شرایطی دارد؟

بسته حمایتی از انتشار کتاب شامل:
درج لوگوی حامی در پشت جلد کتاب
اختصاص یک صفحه در ابتدای کتاب به معرفی مجموعه یا درج پیام مدیرعامل
معرفی کتاب همراه با نام حامی در منابع خبری، خبرگزاری‌ها، نشریه‌ها
اهدای 1000 نسخه از تیراژ کتاب به حامی
اهدای 30 درصد تخفیف به حامی برای خریدهای نسخ همان کتاب
درج نام و لوگوی حامی در نسخه دیجیتال کتاب (در صورت انتشار کتاب الکترونیکی)
درج نام و عنوان در نسخه صوتی کتاب (در صورت انتشار کتاب صوتی)
البته بدیهی است که امکان تغییر در این بسته و افزودن موارد دیگر نیز از قبیل مشارکت در تولید اثر، افزودن تعداد صفحات معرفی و غیره نیز وجود دارد.