چرا حامی شوید؟

بدون شک امروزه شرکت‌های بسیاری با توجه به احساس تعهد و مسئولیتی که نسبت به اجتماع خود دارند، کسب‌وکار را تنها یکی از مأموریت‌های سازمانی خود و نه، تنها مأموریت آن می‌دانند.
ایفای نقش مسئولیت اجتماعی برای شرکت‌های بسیاری به یکی از اهداف مهم و گاه استراتژیک بدل شده که انجام فعالیت‌های فرهنگی و حمایت از انتشار کتاب یکی از نشانه‌های آن است.
کتاب ضمن دارا بودن ارزش فرهنگی، یکی از بهترین مبلغان و ترویج‌دهنده نام و شهرت هر شرکتی است.