کتاب کوچک جلوگیری از نشت داده ها

کتاب کوچک جلوگیری از نشت داده ها ، چاپ دوم

نشت داده ها، مشکل جدي امروز همه سازمان ها و شرکت ها در همه جاي دنيا است. کپي کردن داده ها در يک حافظه USB و بردن آن به بيرون از سازمان، به قدري ساده و آسان است که سازمان ها خود را از مقابله با آن ناتوان مي بينند.
اين مشکل را البته نبايد محدود به سرقت عمدي داده ها دانست. کارمندان خوب و مسئوليت شناس سازمان نيز ممکن است لپ تاپ، گوشي تلفن و يا سي دي خود را گم کنند و به همراه آن انبوهي از اطلاعات حساس سازمان را نيز در معرض خطر قراردهند.
آنچه در اين کتاب مي خوانيد، توصيف موضوع نشت داده ها از ديدگاه تجاري، قانوني و فني است. چالش هاي که نشت داده در کسب وکار پديد مي آورد، مشکلات حقوقي و قانوني که شرکت ها با آن درگير مي شوند و جنبه هاي مختلف فني براي مقابله با نشت داده ها.
اين کتاب که نخستين کتاب به زبان فارسي در اين زمينه است در هفت فصل تدوين شده که در هر فصل آن، موضوع نشت داده از منظري خاص مورد بررسي قرارگرفته است.